Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC, bài viết về Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

1, Thực trạng ban hành quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những mặt tích cực to lớn mà quyết định mà quyết định hành chính đem lại thì việc ban hành quyết định hành chính vẫn còn tồn tại một số những điểm hạn chế cần phải khắc phục sau:

Một là, các quyết định hành chính hiện nay đang trong tình trạng “vừa thừa”, “vừa thiếu”, nhiều vấn đề xã hội tuy chưa đặt ra nhu cầu phải có những quy định điều chỉnh có tính chất pháp lí nhưng vẫn ban hành, hay trong một số lĩnh vực, quan hệ xã hội mặc dù cần phải có sự điều chỉnh kịp thời thì lại không ban hành hoặc ban hành những quyết định không chi tiết khiến cho hoạt động quản lí hành chính trở nên lỏng lẻo.

Ví dụ: Quyết đinh số 26/UB- TP Hà Nội 3/2003 quy định về thời gian hoạt động của các phương tiện vận tải. Kết quả thực hiện đã làm cho nhiều phương tiện giao thông không thể hoạt động theo các quy định. Chỉ sau 2 ngày thực hiện đã phải tạm đình chỉ và sửa đổi.

Hai, tình trạng thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất về nội dung giữa các quyết định hành chính còn khá nhiều, nhiều văn bản công bố sau có nhiều điểm mâu thuẩn với các văn bản trước đó ban hành, tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các quyết định hành chính còn khá phổ biến, từ đó gây nhiều khó khăn cho việc áp dụng, thống nhất đồng bộ các quyết định hành chính trên thực tế.

Ba là, Tình trạng ban hành ra các quyết định hành chính trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, xâm phạm đến quyền và lợi ích trực tiếp của công dân vẫn còn tồn tại, gây bất lợi trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Ví dụ: Ngày 23/4/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (gọi tắt là Thông tư 22). Tuy nhiên, Thông tư 22 đã có dấu hiệu vượt quá Điều 62 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003

Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC
Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC

2, Một số giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao vai trò của quyết  định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước hiện nay

2.1. Giải pháp về xây dựng, ban hành quyết định hành chính

Thứ nhất, thu thập, xử lí thông tin để ban hành quyết định hành chính cần dựa trên thực tiễn quản lí,nhu cầu cấn thiết phải ban hành quyết định hành chính, việc khảo sát thực tiễn phải đảm bảo tính toàn diện và chính xác, quyết định hành chính khi ban hành cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa quan điểm, lợi ích của tất cả các nhóm đối tượng bị quản lí trong xã hội và thuận lợi cho việc quản lí.

Thứ hai, hoàn thiện quy trình báo cáo đánh giá toàn diện các quy định có liên quan trước khi xây dựng văn bản mới, thực hiện rà soát những văn bản hiện có, hủy bỏ những quyết định không còn hiệu lực hoặc không phù hợp… đồng thời xác định các hình thức văn bản một cách phù hợp, kết hợp hài hòa giữa chi tiết và khái quát trong mỗi văn bản để nó được thực hiện một cách dễ dàng, hiệu quả.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia trong việc xây dựng các quyết định hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan được lấy ý kiến đóng góp, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành tạo nên tính đồng bộ nhất quán khi thực hiện, tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, xã hội, nhất là những đối tượng chịu sự quản lí để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các quyết định hành chính được ban hành.

2.2. Giải pháp về tổ chức thực hiện quyết định hành chính

Thứ nhất, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện các quyết định hành chính, sự chỉ đạo này có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau như ban hành nghị quyết, kiểm tra, giám sát… từ đó thể chế hóa đường lối, tư tưởng của Đảng vào trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Thứ hai, cần tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cơ như Uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân, tòa án, viện kiểm sát… sự phối hợp này là một yêu cầu tất yếu trong tổ chức và thực hiện quyết định hành chính,đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan này với nhau. Ngoài ra cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong  hệ thống cơ quan quản lí hành chính nhà nước, tạo ra sự thống nhất, hoạt động một cách có hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyển về nội dung của các quyết định hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người nắm bắt và thực hiện một cách nghiêm túc, cùng với đó là hoạt động kiểm tra giám sát, báo cáo tình hình thực hiện quyết định hành chính để từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đáp ứng các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

2.3. Đề xuất một số phương hướng, giải pháp khác để nâng cao vai trò của quyết định hành chính hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp có năng lực và trình độ, đổi mới khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ nhân lực cho bộ máy quản lí hành chính nhà nước có chất lượng tốt hơn.

Thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quy định rõ thẩm quyền quản lí hành chính nhà nước của từng cơ quan, phân định nhiệm vụ một cách rành mạch sẽ giúp cho hoạt động quản lí hành chính nhà nước diễn ra một cách thống nhất, hiệu quả.

Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, nhanh chóng, công khai, phù hợp với quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, từ đó phát hiện ra sai phạm để kịp thời xử lí, khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia vào hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Bài viết cùng chủ đề Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC:

Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Nâng cao vai trò của quyết định hành chính trong quản lí HC. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *