Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước

Hệ thống ngân sách nhà nước là gì?

Hệ thống ngân sách nhà nước là một thể thống nhất được tạo thành bởi các bộ phận cấu thành là các khâu ngân sách độc lập nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thu, chi của mình.

Cấp ngân sách là gì?

Điều 6 Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Điều 6 Nghị định 163/ 2016/NĐ-CP quy định về các cấp trong hệ thống ngân sách nhà nước ta như sau:

– Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

– Ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, trong đó:

 + Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh), bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách của các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

 + Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách huyện), bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách của các xã, phường, thị trấn

+ Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã)

Hệ thống ngân sách nhà nước, mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước
Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước

Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước

* Tính độc lập tương đối giữa ngân sách các cấp

  Các nguồn  thu và chi được giao cho các cấp ngân sách và cho phép mỗi cấp ngân sách có quyền quyết định ngân sách của mình, cụ thể:

 – Nguồn thu của ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó sử dụng

 – Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó phải đảm nhận

* Tính phụ thuộc giữa ngân sách cấp dưới và ngân sách cấp trên

 – Mối quan hệ giữa cấp ngân sách trung ương và cấp ngân sách địa phương: Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và bổ sung có mục tiêu cụ thể theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật ngân sách nhà nước 2015.

Chính phủ trình Quốc hội số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phân chia tỷ lệ phần trăm  giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong trường hợp ngân sách địa phương cân đối được thu chi sẽ nộp theo tỷ lệ về ngân sách trung ương.

 – Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách ở địa phương:

  + Có tính lồng ghép: Ngân sách tỉnh bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, ngân sách huyện bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã.

  + Có sự phân chia theo tỷ lệ giữa các cấp ngân sách: Ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong trường hợp ngân sách cấp dưới chưa cân đối được ngân sách. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới trực tiếp.

Bài viết cùng chủ đề Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách

Phân biệt cấp ngân sách nhà nước và đơn vị dự toán

Phân cấp quản lí ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *