Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

      Đơn đề nghị cấp giấy phép lữ hành quốc tế là tài liệu cần có trong bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Sau đây, Luật Thanh Mai xin tư vấn cụ thể về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì?

    Theo quy định tại Khoản 9 điều 3 Luật Du lịch 2017, Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc đưa khách du lịch ra nước ngoài

     Kinh doanh lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới được kinh doanh một cách hợp lí.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

      Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, mẫu đơn như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

Kính gửi: ……………………..(2)……………………

  1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………………………………

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………………………………………

Website:………………………………………………- Email:…………………………………………

  1. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

…………………………………………………. Giới tính:………………………………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………………………………..

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:……………………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: …………………………………………………………

Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

  1. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):……………………………………………………………………….
  2. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp:……………………………………………
  2. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng…………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Bài viết cùng chủ đề:

Trách nhiệm của người vận chuyển trong hàng hải quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *