Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS)

Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Phân tích chi tiết cấu thành tội phạm điều 356 BLHS)

Hành vi Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

 Hành vi Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là yếu tố thuộc Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng tương tự như hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người phạm tội tham ô, tội nhận hối lộ và các tội phạm khác có việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn và đã sử dụng chức vụ, quyền hạn đó một cách trái phép nhằm mục đích mà họ đặt ra. Nếu không sử dụng chức vụ, quyền hạn mà mình có thì không thực hiện được hành vi để đạt được mục đích của mình.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi gây thiệt hại đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện được hành vi gây thiệt hại; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện hành vi gây thiệt hại  một cách dễ dàng.

 Vì vậy, khi xác định một người có lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay không, trước hết phải căn cứ vào chức vụ họ đang giữ và theo pháp luật thì họ có những quyền gì ?

Nếu trong khi thi hành công vụ họ đã thực hiện vượt quá giới hạn cho phép là lạm dụng chức vụ, quyền hạn, mà không phải là lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Đây là dấu hiệu cơ bản để phân biệt giữa hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong nhiều tội phạm có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Hậu quả Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Hậu quả là yếu tố thuộc Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn phải gây thiệt hại :

Gây thiệt hại về tài sản từ 10tr đến dưới 200tr

Gây hiệt haiị khác đến lơi ích Nhà nước

Gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp tchuc cá nhân

Khác với các tội phạm khác, hậu quả của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hậu quả lại là dấu hiệu bắt buộc. Nếu hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chưa gây thiệt hại thì chưa cấu thành tội phạm.

Ngoài thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm thì còn có những hậu quả khác không phải lại dấu hiệu bắt buộc nhưng trong một số trường hợp nó là yếu tố định khung hình phạt như: hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc

Mối quan hệ nhân quả Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Mối quan hệ nhân quả là yếu tố thuộc Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Hành vi là nguyên nhân dẫn tới hậu quả, hậu quả là kết quả của hành vi.

Bài viết cùng chủ đề Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS)

Phân tích cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mặt khách quan Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *