Khái niệm luật hình sự quốc tế có thể được tiếp cận ở các góc độ nào ?

Hiện nay, dưới góc độ khoa học – lý luận và thực tiễn có rất nhiều các quan điểm khác nhau về khái niệm Luật hình sự quốc tế.

Nếu tiếp cận khái niệm Luật hình sự quốc tế từ các góc độ khác nhau thì lại có những cách hiểu khác nhau về khái niệm này. Hiện nay, khái niệm Luật hình sự quốc tế chủ yếu được tiếp cận từ hai góc độ là Luật quốc tế và Luật pháp quốc gia.

Khái niệm luật hình sự quốc tế - Các góc độ tiếp cận
Khái niệm luật hình sự quốc tế – Các góc độ tiếp cận

Khái niệm Luật hình sự quốc tế tiếp cận từ góc độ Luật quốc tế.

Luật hình sự quốc tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế ghi nhận những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế là các tội phạm quốc tế (và tội phạm có tính chất quốc tế – tội phạm xuyên quốc gia),

Đồng thời quy định hệ thống hình phạt và các chế định pháp lý có thể được áp dụng đối với những chủ thể vi phạm, cũng như tổng hợp những nguyên tắc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên cộng đồng quốc tế, nghĩa vụ hợp tác của các quốc gia trong việc xử lý và phòng, chống các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã nêu.

Tóm lại, khái niệm Luật hình sự quốc tế dưới góc độ Luật quốc tế có thể hiểu là:

– Luật hình sự quốc tế là một bộ phận của Luật quốc tế, điều chỉnh những vấn đề hình sự, có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

– Có nội dung như nhau, quy định mang tính chuẩn mực đối với tất cả các  Quốc gia.

– Luật hình sự quốc tế bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật hình sự (Luật nội dung), pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật thi hành án hình sự (Luật hình thức).

– Luật hình sự quốc tế giải quyết mối quan hệ giữa quyền tài phán quốc gia và quyền tài phán quốc tế.

– Luật hình sự quốc tế quy định các vấn đề về hợp tác, phối hợp hoạt động của các quốc gia trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm có tính chất quốc tế để bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong mỗi quốc gia trên phạm vi toàn nhân loại.

Khái niệm Luật hình sự quốc tế tiếp cận dưới góc độ Luật pháp quốc gia.

Luật hình sự quốc tế là một bộ phận của Luật hình sự quốc gia, bao gồm các quy phạm pháp luật hình sự điều chỉnh những vấn đề về các loại tội phạm quốc tế.

Mỗi quốc gia có thể chọn cách quy định khác nhau đối với những vấn đề mang tính quốc tế trong Luật hình sự quốc gia.

Giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực thi những quy phạm quốc tế. Quy định vấn đề hợp tác với các quốc gia khác.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích cấu thành tội phạm của Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm luật hình sự quốc tế – Các góc độ tiếp cận. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *