Phân tích khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước

Bài viết Hướng dẫn Phân tích khái niệm kiểu nhà nước và phân chia kiểu nhà nước, cách Phân tích khái niệm kiểu nhà nước

1. Định nghĩa kiểu nhà nước

ĐN Kiểu nhà nước:

+ Tổng thế các dấu hiệu ( đặc điểm) cơ bản, đặc thù của nhà nước

+ Thể hiện bản chất của nhà nước

+  Thể hiện những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.

Phân tích khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước
Phân tích khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước

2. Đặc điểm kiểu nhà nước 

+ Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu ( đặc điểm) cơ bản, đặc thù của nhà nước đó là những đặc điểm riêng có của nhà nước đó để có thể phân biệt với các nhà nước khác.

Ví dụ một trong những đặc điểm quan trọng của nncn là chế độ chiếm hữu về tư liệu sản xuất và nô lệ, còn nhà nước phong kiến là chế độ chiếm hữu ruộng đất,…

+ Kiểu nhà nước thể hiện bản chất của nhà nước. Bản chất của nhà nước bao gồm tính xã hội, và tính giai cấp. Bất cứ kiểu NN nào cũng đều thể hiện tính giai cấp và tính xã hội nhưng sự biểu hiên của chúng lại ở những mức độ khác nhau.

Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế – xã hội: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, xã hội chủ nghĩa. Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế – xã hội sẽ có một kiểu NN tương ứng.

3. Căn cứ phân chia kiểu nhà nước

+ Dựa vào học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội của Mac:

  • Phong kiến
  • chủ nô
  • tư bản
  • xã hội chủ nghĩa

+ Dựa vào các chỉ số phát triển của quốc gia

4. Sự thay thế các kiểu nhà nước

Sự thay thế kiểu NN này bằng kiểu NN mới tiên bộ hơn là quy luật tất yếu. Quy luật về sự thay thế nhà nước phù hợp với quy luật về sự phát triển và thay thế của các hình thái kinh tế – xã hội.

Kiểu NN mới thay thế kiểu NN cũ thông qua cuộc cách mạng xã hội vì giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất cũ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền thống trị của mình nên giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất mới sẽ phải đấu trang lật đổ giai cấp đại diện cho phương thức sx cũ.

Kiểu NN mới tiến bộ hơn kiểu NN cũ vì không những nó đại diện cho phương thức sản xuất mới mà còn tạo điều kiện phát triển phương thức sản xuất đó

Sự kế thừa của kiểu NN sau so với kiểu nhà nước cũ thể hiện ở chỗ nó không xóa bỏ hoàn toàn kiểu NN mới mà nó kế thừa có chọn lọc những điểm tiến bộ về tổ chức, thiết chế bộ máy nhà nước,..nếu nó không mâu thuẫn với chế độ mới.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt nhà nước và các tổ chức xã hội khác

Phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác về nguồn gốc nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích khái niệm kiểu nhà nước. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *