Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

Bài viết phân tích Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

1. Hợp đồng trong tư pháp quốc tế

Hợp đồng trong tư pháp quốc tế là hợp đồng dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. Theo Điều 663 BLDS 2015 hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài “thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài”.

Phân tích Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế
Phân tích Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

2. Đặc điểm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

-Có ít nhất 1 bên chủ thể tham gia quan hệ này là nước ngoài. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, nhà nước nước ngoài.

-Đối tượng của quan hệ này liên quan đến tài sản, công việc ở nước ngoài.

-Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ này xảy ra ở nước ngoài.

3. Các hình thức hợp đồng trong tư pháp quốc tế

-Hình thức giao kết miệng (bằng lời nói): thường được áp dụng với các trường hợp thỏa thuận thực hiện một công việc với giá trị của hợp đồng không lớn hoặc khi các bên hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, hoặc là các đối tác tin cậy lâu năm hoặc là những hợp đồng sau khi giao kết, thực hiện sẽ chấm dứt (mua bán ngoài chợ, cho vay tiền).

-Hình thức giao kết bằng hành vi cụ thể: trường hợp bên mua và bên bán thỏa thuận nhau nếu bên bán gửi thư báo giá mà bên kia không trả lời tức là đã chấp nhận mua hàng theo giá được chào.

-Hình thức bằng văn bản (viết): các bên giao kết hợp đồng thống nhất về quyền và nghĩa vụ hợp đồng bằng văn bản. Các bên thỏa thuận với nhau về những nội dung chính mà đã cam kết và người đại diện của các bên phải ký hợp đồng.

Bài viết cùng chủ đề:

Xung đột pháp luật là gì? Cách giải quyết xung đột pháp luật

Phân tích và bình luận phương pháp thực chất trong tư pháp quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *