Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là gì ?

Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng mượn tài sản là gì ?

Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản
Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản

Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản

Tiêu chí HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
Khái niệm Đ472: Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Đ494: Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
Đối tượng Là những vật đặc định và vật không tiêu hao Tất cả những vật không tiêu hao đều có thể là đối tượng của HĐ mượn TS
Tính chất của hợp đồng Là hợp đồng song vụ. Cả bên thuê và bên cho thuê đều có quyền nghĩa vụ đối với nhau Là hợp đồng đơn vụ. Bên cho mượn có quyền yêu cầu bên mượn trả lại TS khi hết hạn HĐ hoặc mục đích mượn đã đạt được. Bên mượn có nghĩa vụ trả tài sản mượn theo yêu cầu của bên cho mượn.
Tính chất đền bù Là hợp đồng có đền bù. Khoản tiền mà bên thuê trả cho bên cho thuê là khoản đền bù Là hợp đồng không có đền bù
Quyền đối với tài sản Có quyền sử dụng tài sản và cho thuê lại nếu bên cho thuê đồng ý Có quyền sử dụng tài sản
Đòi lại tài sản Hết hạn HĐ bên cho thuê được đòi lại tài sản Bên cho mượn được đòi lại tài sản khi hết hạn HĐ hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Trường hợp bên cho mượn có nhu cầu đột xuất cấp bách cần sử dụng tài sản thì được đòi lại tài sản mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải thông báo trước một thời gian hợp lý.

Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, cahs thức,..các bên đã thỏa thuận.

Trả lại tài sản Đ 482 Trả lại tài sản đúng tài sản mượn, giữ gìn bảo quản tài sản, không tự ý thay đổi tình trạng tài sản, nếu tài snar hư hỏng thông thường phải sửa chữa.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt hợp đồng thuê tài sản với hợp đồng mượn tài sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Cách xác định thời điểm giao kết hợp đồng và ý nghĩa của việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng

Phân tích sự khác biệt giữa quyền sử dụng tài sản trong hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *