Khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản

Bài viết phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán tài sản

1. Khái niệm hợp đồng mua bán tài sản

“Hợp đồng mua bán tài sản là sư thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.

Hợp đồng mua bán tài sản là một trong các loại hợp đồng dân sự có tính thông dụng. Trong hợp đồng mua bán , sự thỏa thuận của các bên sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự của bên bán và bên mua. Cả hai bên trong hợp đồng mua bán tài sản đều có quền và nghĩa vụ đối với nhau,

cụ thể: Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao tài sản và quyền sở hữu cho bên mua thì bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán, bên mua có quyền nhận tài sản thì bên bán có quyền nhận tiền. Dấu hiệu quan trọng của hợp đồng mua bán là chuyển quyền sở hữu tài sản đồng thời tài sản được chuyển giao.

Hợp đồng mua bán tài sản được áp dụng với mọi tài sản được phép mua bán trong quan hệ dân sự, có thể là bất động sản hoặc động sản, vật hay quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai,…

Khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản
Khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản

2.1. Là hợp đồng nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu từ bên bán sang bên mua.

Đây là dấu hiệu quan trọng của hợp đồng mua bán tài sản và là yếu tố để phân biệt với hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng mượn tài sản (hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản). Trong hợp đồng mua bán tài sản, bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua.

2.2. Là hợp đồng song vụ.

Trong hợp đồng mua bán, bên bán và bên mua đều có nghĩa vụ đối với nhau. Nếu bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua thì bên mua có ngĩa vụ trả tiền cho bên bán.

2.3. Là hợp đồng có đền bù.

Khoản tiền mà bên mua tài sản phải trả cho bên bán tài sản là khoản đền bù về việc mua bán tài sản. Đặc điểm có đền bù trong hợp đồng mua bán tài sản là yếu tố phân biệt giữa hợp đồng này với hợp đồng không có đền bù như hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng mượn tài sản,…

2.4.Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng ưng thuận.

Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản giữa bên bán và bên mua là thời điẻm có hiệu lực của hợp đồng.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng vay tài sản cho ví dụ minh họa ?

Phân tích đặc điểm pháp lý của biện pháp bảo lưu quyền sở hữu? Cho ví dụ minh họa

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán tài sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *