Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản

Bài viết Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản

1. Định nghĩa hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng mà trong đó một bên (bên gửi giữ) chuyển giao tài sản của mình cho bên kia (bên nhận gửi giữ) gìn giữ, bảo quản trong một thời hạn nhất định và bên gửi giữ thanh toán tiền công cho bên nhận gửi giữ nếu có thỏa thuận. (Điều 554)

– Đặc điểm:

+ Mang các đặc điểm chung của hợp đồng dân sự nói chung và hợp đồng có đối tượng là công việc phải thực hiện nói riêng;

+ Bản chất của hợp đồng gửi giữ: Bên gửi giữ chuyển giao quyền chiếm hữu tạm thời tài sản gửi giữ cho bên nhận gửi giữ để gìn giữ, bảo quản tài sản đó mà không có quyền sử dụng, định đoạt. Ngoài trừ, việc sử dụng tài sản gửi gắn liền với công việc gửi giữ hoặc các bên có thỏa thuận khác;

+ Hợp đồng gửi giữ là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù.

Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản
Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản

2. Đối tượng của hợp đồng gửi giữ 

Công việc gìn giữ, bảo quản tài sản gửi giữ: Phòng ngừa các hành vi chiếm hữu trái pháp luật đối với tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những rủi ro, sự hao mòn tự nhiên của tài sản…

3. Hình thức của hợp đồng gửi giữ 

– Bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nếu pháp luật qui định hình thức bắt buộc thì phải tuân thủ theo hình thức đó;

– Một số hợp đồng gửi giữ thuộc loại hợp đồng mẫu.

4. Chủ thể của hợp đồng gửi giữ tài sản

– Bên gửi giữ: Chủ sở hữu hoặc không phải chủ sở hữu tài sản? Phải có năng lực chủ thể dân sự phù hợp với tính chất, nội dung gửi giữ…;

– Bên nhận gửi giữ: các chủ thể có đăng kinh doanh hoặc không có đăng ký kinh doanh. Phải có năng lực chủ thể dân sự phù hợp với tính chất, nội dung của hợp đồng gửi giữ. Nếu pháp luật yêu cầu các điều kiện riêng về chủ thể và hành nghề thì bên nhận gửi giữ phải đảm bảo các điều kiện này.

5. Giá gửi giữ tài sản (đối với hợp đồng có đền bù) 

– Theo thỏa thuận hoặc pháp luật qui định.Trường hợp các bên không có thỏa thuận về mức giá tiền công thì áp dụng giá trung bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công. (K3.Đ561)

6. Thời hạn gửi giữ tài sản

– Theo thỏa thuận hoặc pháp luật qui định. Lưu ý: trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn.

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Bên gửi giữ: Điều 557 và 558

– Bên nhận gửi giữ: Điều 555 và 556

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích Đặc điểm pháp lý của hợp đồng gia công

So sánh hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng thuê khoán tài sản

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *