Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Hoãn thực hiện nghĩa vụ là gì ?

Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu tài sản của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có người bảo lãnh.

Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ
Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Gia hạn thực hiện nghĩa vụ là gì ?

-Theo Điều 476, Trong trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản.

-Trong trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn… (Điều 550 BLDS 2015)

Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Tiêu chí Hoãn thực hiện nghĩa vụ Gia hạn thực hiện nghĩa vụ
Điều kiện phát sinh -Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ

-Được bên có quyền đồng ý

Xem điều 354 Blds 2015

Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ

Tuy nhiên BLDS 2015 không quy định cụ thể về gia hạn hợp đồng như ở Điều 305BLDS 2005

Các trường hợp Điều 411 BLDS2015

Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu tài sản của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có người bảo lãnh.

Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn

-Theo Điều 476, Trong trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản.

-Trong trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn… (Điều 550 BLDS 2015)

Hậu quả pháp lí Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông báo. Nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên có quyền, bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại; nếu việc thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên này có quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ví dụ như theo Điều 550: Nếu hết thời hạn gia hạn mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu BTTH…

Quyền và nghiã vụ các bên Tạm đình chỉ Vẫn thực hiện như thường
Chủ thể Các bên đều được hoãn Chỉ có bên có quyền yêu cầu mới có quyền gia hạn

Ví dụ hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Ví dụ về hoãn thực hiện hợp đồng:  A bán cho B một tài sản và hai bên thỏa thuận: Trả tiền, sau đó giao tài sản. Nếu B chưa trả tiền thì A có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dù nghĩa vụ của A đã đến hạn.

Ví dụ về gia hạn hợp đống:: A và B kí kết một hợp đồng thêu xe máy trong đó quy định B đặt cọc trước một nửa số tiền thuê và ngày 20/5/2017 A sẽ giao xe máy cho B và B trả tiền còn lại cho A. Tuy nhiên vào ngày này, A bị tai nạn và không thể giao xe đúng hạn cho B khi đó B có thể gia hạn giao tài sản cho A hoặc hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu BTTH.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ

Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ, cho ví dụ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt hoãn thực hiện nghĩa vụ và gia hạn thực hiện nghĩa vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *