Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC

Phân biệt các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với các biện pháp xử lí hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là gì ?

Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Các biện pháp xử lí hành chính là gì ?

Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phân biệt các hình thức  XPVPHC với các biện pháp xử lí HC
Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC

Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC

Tiêu chí Các hình thức XPVPHC Các biện pháp xử lí HC
Khái niệm Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

(khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

 

Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” (khoản 3 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

 

 

Đối tượng áp dụng Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Công dân Việt Nam vi phạm hành chính.

(Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến lúc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng bị áp dụng các biệm pháp xử lí hành chính thông thường là những đối tượng nguy hiểm cho xã hội.

Đây là những người thường xuyên vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phần lớn những đối tượng bị áp dụng các biện phap xử lí hành chính khác nhau đã nhiều làn bị xử lí hành chính nhưng vẫn vi phạm.

Trong nhiều trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng này chưa đủ dấu hiệu để cấu thành vi phạm hành chính song vì mục đích phòng ngừa chung cũng như phòng ngừa riêng họ vẫn bị áp dụng các biệm pháp xử lí hành chính khác theo quy định của pháp luật.)

 

Mục đích áp dụng. Xử phạt vi phạm hành chính, ngăn ngừa,khắc phục hậu quả của vi phạm hành chính Nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng vi phạ, giáo dục và tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội, ngăn ngừa khả năng tái phạm ở họ.
Thẩm quyền áp dụng

 

Được pháp luật trao cho nhiều chủ thể có thẩm quyền khác nhau. Chủ tịch UBND xã ( Giáo dục tại xã phường thị trấn), Tòa án nhân dân huyện ( Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Đưa vào các trại cai nghiện bắt buộc).
Thủ tục áp dụng Đơn giản và ít người tham gia hơn.

(Thủ tục ra quyết định xử phạt vphc,

thủ tục thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Chặt chẽ, có nhiều người tham gia hơn.

(Việc áp dụng các biệm pháp xử lí hành chính đối với các đối tượng vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, tự do của mỗi cá nhân.

Vì vậy, thủ tục quyết định áp dụng các biệm pháp xử lí hành chính được pháp luật quy định rất chặt chẽ, phải qua nhiều khâu xét duyệt với sự tham gia của rất nhiều cơ quan, người có thẩm quyền khác nhau trong đó có tòa án nhân dân – cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong bộ máy nhà nược.

Điều này bảo đảm cho các quyết định về biệm pháp xử lí hành chính được ban hành chặt chẽ, chính xác, phù hợp với đối tượng bị áp dụng. Có như vậy, mục đích cửa việc áp dụng các biệm pháp này mới đạt được trên thực tiễn).

Phân loại Các hình thức xử phạt hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gay ra, ngăn chặn và bảo đảm xử phạm vi phạt hành chính. Giáo dục tại xã phường thị trấn, Đưa vào trường giáo dưỡng; Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Đưa vào các trại cai nghiện bắt buộc.
Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC
Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC

Bài viết cùng chủ đề:

Quản lí là gì ? Phân tích khái niệm quản lí

Phân biệt quản lí nhà nước và quản lí hành chính nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt các hình thức XPVPHC với các biện pháp xử lí HC. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *