Hệ thuộc luật là gì ? Hệ thuộc luật do các bên lựa chọn là gì

Bài viết phân tích và đánh giá Hệ thuộc luật là gì ? Hệ thuộc luật do các bên lựa chọn là gì

Khái niệm hệ thuộc luật

Trong tư pháp quốc tế, khi xuất hiện xung đột pháp luật là xuất hiện hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các nước điều chỉnh một quan hệ. Sự lựa chọn hệ thống pháp luật điều chỉnh phải dựa nên quy phạm xung đột. Quy phạm xung đột được định nghĩa là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần phải áp dụng để điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể.

Cơ cấu của quy phạm xung đột bao gồm hai phần là phần phạm vi và phần hệ thuộc. Hệ thuộc là phần chỉ ra hệ thống pháp luật nước nào được áp dụng để điều chỉnh quan hệ đã được xác định trong phần phạm vi, là phần dẫn chiếu luật.

Hệ thuộc luật là gì ? Hệ thuộc luật do các bên lựa chọn là gì
Hệ thuộc luật là gì ? Hệ thuộc luật do các bên lựa chọn là gì

Một số loại hệ thuộc luật cơ bản

Hiện tại tư pháp quốc tế có một số loại hệ thuộc luật cơ bản như   ệ thuộc luật nhân thân (Lex personalis); hệ thuộc luật quốc tịch (Lex nationalis); hệ thuộc luật cư trú (Lex domicilis); hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân (Lex societatis); hẹ thuộc luật nơi có tài sản (Lex rei sitae); hệ thuộc luật do các bên kí kết hợp đồng lựa chọn (Lex voluntatis);…

Khái niệm hệ thuộc luật do các bên lựa chọn (Lex voluntatis)

Hệ thuộc luật do các bên kí hợp đồng lựa chọn là hệ thống pháp luật của nước mà các bên trong hợp đồng quốc tế thỏa thuận lựa chọn. Vì hợp đồng bản thân nó đã là sự thỏa thuận, nguyên tắc tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc rất quan trọng tong hầu hết các văn bản pháp lý của cả quốc gia và quốc tế, nên trong lĩnh vực này việc các quốc gia quy định giành cho các bên tham gia quan hệ hợp đồng quốc tế sự tự thỏa thuận về hệ thống pháp luật sẽ được áp dụng nếu có tranh chấp xảy ra là hết sức hợp lý và dễ hiểu.

 Về Điều kiện chọn luật:

Pháp luật Việt Nam không có một văn bản pháp luật nào xây dựng một điều khoản riêng về đề chọn luật áp dụng và điều kiện để lựa chọn luật có hiệu lực. Tuy nhiên, từ các quy phạm pháp luật khác nhau có có thể nhận biết khái quát việc lựa chọn luật áp dụng của các bên phải đáp ứng các điều kiện như sau

Thứ nhất, phải có sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên trong việc thỏa thuận chọn luật (nguyên tắc bình đẳng thỏa thuận).

Thứ hai, chỉ được lựa chọn luật những vấn đề khi mà điều ước quốc tế hoặc pháp luật Việt Nam cho phép lựa chọn.

Thứ ba, hậu quả của việc áp dụng luật lựa chọn không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, việc lựa chọn luật không nhằm lẩn tránh pháp luật.

Thứ tư, chỉ được lựa chọn các quy phạm thực chất, không được lựa chọn luật có quy phạm xung đột. Vì nếu các bên lựa chọn quy phạm xung đột, thì như thế sẽ làm mất đi ý nghĩa lựa chọn luật ban đầu của các bên. Phạm vi hệ thuộc luật do các bên lựa chọn

Trên thực tế, pháp luật các nước thường thừa nhận quyền chọn luật của các bên đối với quan hệ hợp đồng và cũng chỉ đối với quyền và nghĩa vụ giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng chứ không phải chọn luật để điều chỉnh tất cả các quan hệ hợp đồng. Ngoài ra còn được lựa chọn luật  trong quan hệ thực hiện công việc không có uỷ quyền, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Hệ thuộc luật là gì? Hệ thuộc luật do các bên lựa chọn là gì. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *