Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì ?

Bài viết phân tích chi tiết Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì. Giới thiệu một số hệ thuộc luật cơ bản khác

1. Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì ?

Ngoài các hệ thuộc luật cơ bản nêu trên, trường hợp pháp luật cho phép, khi không xác định được trực tiếp các hệ thuộc luật cơ bản để áp dụng giải quyết, lúc này, hệ thuộc luật do Nhà nước xác định là hệ thống pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất (the closest connection) để áp dụng.

Trong Bộ luật Dân sự 2015 đã áp dụng hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất vào việc giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài. Điển hình trong Bộ luật Dân sự năm 2015, hệ thuộc luật có mối quan hệ gắn bó nhất đã được ghi nhận là một trong những nguyên tắc để xác định pháp luật áp dụng trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Nguyên tắc này được ghi nhận trong các Điều 672 để căn cứ xác định pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch và Điều 683 để xác định pháp luật áp dụng đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì ?
Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì ?

2. Giới thiệu một số hệ thuộc luật cơ bản khác

Hệ thuộc luật nhân thân (Lex personalis) thường được áp dụng trong mối quan hệ liên quan đến nhân thân của con người như các quan hệ về năng lực pháp luật và năng lực hành vi, các quan hệ về hôn nhân, gia đình, thừa kế động sản,… Hệ thuộc luật nhân thân thường tồn tại dưới hai dạng là hệ thuộc luật quốc tịch và hệ thuộc luật nơi cư trú.

Hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân (Lex societatis) là hệ thống pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.

Hệ thuộc luật nơi có tài sản (Les rei sitae) là hệ thống pháp luật của nước nơi tài sản tồn tại. Hệ thuộc luật này được áp dụng chủ yếu trong việc điều chỉnh các quan hệ sở hữu tài sản, đặc biệt gần như tất cả các quan hệ tài sản mà đối tượng của tài sản là bất động sản.

Hệ thuộc luật do các bên ký kết hợp đồng lựa chọn (Lex voluntatis) là hệ thống pháp luật của nước mà các bên trong hợp đồng quốc tế thỏa thuận lựa chọn. Đây là một trong những nguyên tắc rất quan trọng trong hầu hết các văn bản pháp lý cả quốc gia lẫn quốc tế.

Hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi (Lex loci actus) là hệ thống pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện. Vì hành vi có nhiều loại nên hệ thuộc luật này cũng có nhiều dạng cụ thể khác nhau, đó là: hệ thuộc luật nơi ký kết hợp đồng, hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng, hệ thuộc luật nơi thực hiện nghĩa vụ, hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn.

Hệ thuộc luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại (Lex loci delicti commissi) là hệ thống pháp luật của nước, nơi hành vi gây thiệt hại xảy ra, sẽ được áp dụng giải quyết vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Hệ thuộc luật tòa án (Lex fori) là hệ thống pháp luật của nước có tòa án đang xét xử vụ án.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích chi tiết về áp dụng hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất

Phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Hệ thuộc luật có mối liên hệ gắn bó nhất là gì?. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *