Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài

1. Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài

Phương pháp giải quyết là các biện pháp, cách thức mà Nhà nước sử dụng để tác động lên các quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài được biểu hiện ở hai phương pháp cụ thể sau:

* Phương pháp xung đột

Là sử dụng các quy phạm xung đột nhằm xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế cụ thể. Quy phạm xung đột không quy định rõ các quyền, nghĩa vụ và các biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia tư pháp quốc tế mà nó chỉ có vai trò xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng để điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế.

* Phương pháp thực chất

Đây là phương pháp áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất. Khác với quy phạm pháp luật xung đột, quy phạm pháp luật thực chất điều chỉnh và quy định quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể tham gia quan hệ pháp luật cụ thể. Quy phạm pháp luật thực chất bao gồm: Quy phạm pháp luật thực chất thống nhất (đuợc ghi nhận trong điều uớc quốc tế) và quy phạm pháp luật thông thuờng (đựơc ghi nhận trong điều uớc quốc gia).

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài
Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài

2. Các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài

*  Nguyên tắc luật quốc tịch

Nguyên tắc luật quốc tịch là luật của nước mà đương sự là công dân. Nguyên tắc này được áp dụng dựa vào dấu hiệu quốc tịch, tức là cá nhân mang quốc tịch của quốc gia nào thì sẽ chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Nguyên tắc luật quốc tịch là nguyên tắc được áp dụng phổ biến trong việc giải quyết xung đột pháp luật về năng lực lập, thay đổi, hủy bỏ di chúc trong quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài.

* Nguyên tắc luật nơi cư trú

Bên cạnh nguyên tắc luật quốc tịch thì nguyên tắc luật nơi cư trú cũng được áp dụng để giải quyết các vấn đề về năng lực lập, thay đổi, hủy bỏ di chúc trong quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài. Theo nguyên tắc luật nơi cư trú thì sẽ áp dụng pháp luật của nhà nước mà đương sự cư trú. Cụ thể, nguyên tắc này sẽ được áp dụng trong trường hợp đương sự không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch.

* Nguyên tắc luật nơi lập di chúc

Theo nguyên tắc này có nghĩa là di chúc được lập ở đâu thì luật của nước đó sẽ được áp dụng để điều chỉnh. Đồng thời cho thấy, nguyên tắc nơi lập di chúc này được áp dụng dựa vào dấu hiệu nơi lập di chúc. Như vậy, nguyên tắc pháp luật nơi lập di chúc chỉ được áp dụng trong trường hợp xác định được nơi lập di chúc của người để lại di sản thừa kế.

* Nguyên tắc luật tòa án

Theo nguyên tắc này để được áp dụng phải dựa vào nơi có Tòa án và cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Đồng thời, theo nguyên tắc cơ bản của tố tụng, thì Tòa án quốc gia nào xét xử sẽ áp dụng pháp luật tố tụng của quốc gia đó để giải quyết. Nguyên tắc luật Tòa án được áp dụng rất phổ biến trong quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài như là nguyên tắc phụ, thay thế. Khi các nguyên tắc khác để xác định hệ thống pháp luật cho quan hệ thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài không được áp dụng thì nguyên tắc luật Tòa án sẽ được áp dụng.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích chi tiết các quyền miễn trừ tư pháp quốc gia trong tư pháp quốc tế

Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *