Xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Bài viết hướng dẫn giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng dân sự – tư pháp quốc tế

1. Xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

Xung đột pháp luật về hợp đồng trong tư pháp quốc tế là hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các nước khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Vấn đề đặt ra là áp dụng pháp luật nước nào để

xác định tính hợp pháp của hợp đồng đó. Để xác định tính hợp pháp của hợp đồng ta có thể xem xét dưới ba góc độ đó là hình thức của hợp đồng, nội dung của hợp đồng và năng lực giao kết hợp đồng của các bên chủ thể.

Nội dung hợp đồng là một trong ba cơ sở pháp lý xác định tính hợp pháp của một hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Nội dung hợp đồng là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận.

Xung đột pháp luật về nội dung sẽ được xác định theo quy định pháp luật của các nước, để xác định tính chính xác về một nội dung của hợp đồng, đa số các nước áp dụng nguyên tắc thỏa thuận. Vì về mặt bản chất, hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của họ trong một giao dịch dân sự.

Theo nguyên tắc này, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng đối với quyền và nghĩa vụ của mình phát sinh từ hợp đồng. Trên thực tế các bên thường thỏa thuận áp dụng các hệ thống pháp luật có liên quan tới hợp đồng. Ngoài ra còn có thể được xác định theo pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó.

Đối với hợp đồng trong tư pháp quốc tế, hiện tượng xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng xảy ra khá phổ biến. Vì vậy, luật nào sẽ được áp dụng để xác định tính hợp pháp của hợp đồng sẽ được đặt ra. Về mặt lí luận, sẽ có nhiều hệ thống pháp luật có thể được áp dụng như:

Luật nhân thân của các bên giao kết hợp đồng (Lex personalis),

Luật nơi giao kết hợp đồng (Lex loci contractus),

Luật nơi có tài sản (Lex rei sitae),

Luật tòa án (Lex fori),….

Việc lựa chọn hệ thống pháp luật nào được áp dụng chính là việc giải quyết xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng.

Xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
Xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

2. Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng dân sự

Để giải quyết xung đột pháp luật về nội dung hợp đồng, tuyệt đại đa số các nước áp dụng luật do các bên chủ thể thỏa thuận lựa chọn. Theo đó, các bên đã thỏa thuận lựa chọn luật nước nào thì luật nước đó sẽ được áp dụng để giải quyết. Việc quy định về luật do các bên lựa chọn sẽ được ưu tiên để xác định nội dung hợp đồng là hoàn toàn có cơ sở bởi vì bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể. Vì vậy, các bên có quyền tự do lựa chọn bất cứ điều khoản nào, trong đó có điều khoản chọn luật áp dụng. Khi các bên đã thỏa thuận áp dụng luật của một nước nào đó thì luật đó phải được áp dụng. Quy định này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc tự do ý chí và tự do thỏa thuận của các bên.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng dân sự – tư pháp . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *