Đánh giá vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ

Bải viết Đánh giá vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Quy phạm xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ là gì ?

Đây là một quy phạm xung đột hai chiều, lần đầu tiên được ghi nhận hệ thống pháp luật của Việt Nam về vấn đề áp dụng pháp luật đối với việc bảo hộ quyền SHTT. Nội dung đó là yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng sở hữu ở đâu thì áp dụng pháp luật nước đó.

Quy phạm tại điều 679 chỉ xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn các quan hệ khác như quan hệ hợp đồng quan hệ chuyển giao quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ
Vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ

Đánh giá vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quy phạm điều 679 là một quy phạm xung đột lần đầu tiên được xây dựng trong lĩnh vực này nên cần hiểu sự thừa nhận của pháp luật Việt Nam rằng có hiện tượng xung đột pháp luật trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ? Xung đột pháp luật không được hiểu là sự xung khắc hay sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, đó là một hiện tượng riêng có hiện tượng đặc thù của tư pháp quốc tê sẽ xuất

hiện khi có hai hệ thống pháp luật hoặc nhiều hệ thống pháp luật có thể điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế. Tức là khả năng có thể điều chỉnh của hai hệ thống pháp luật liên quan, là pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Xung đột pháp luật không được hiểu là sự xung khắc hay sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, đó là một hiện tượng riêng có hiện tượng đặc thù của tư pháp quốc tê sẽ xuất hiện khi có hai hệ thống pháp luật hoặc nhiều hệ thống pháp luật có thể điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế. Tức là khả năng có thể điều chỉnh của hai hệ thống pháp luật liên quan, là pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Có thể thấy rằng sự tồn tại của quy phạm xung đột không phải là bằng chứng cho việc có xung đột pháp luật trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều 679 BLDS năm 2015 chỉ là sự ghi nhận một cách tường minh về việc sẽ áp dụng pháp luật của nước nơi có yêu cầu bảo hộ được tiến hành.

Có thể hiểu đó là trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuê thì luôn chỉ có duy nhất một hệ thống pháp luật được áp dụng mà không thể có hai hệ thống pháp luật cùng điểu chỉnh vấn đề này, nên không tồn tại xung đột pháp luật.

Bài viết cùng chủ đề:

Các phương pháp điều chỉnh trong tư pháp quốc tế Việt Nam

Phân tích quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế

Giới thiệu các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Vấn đề giải quyết xung đột pháp luật sở hữu trí tuệ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *