Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng trọng tài

Phân tích về Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng trọng tài

Việc lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài phải được các bên tham gia hoạt động thương mại điện tử tự nguyện lựa chọn khi giao kết hợp đồng hoặc khi phát sinh tranh chấp.

Hiện nay, quan hệ Thương mại điện tử phát sinh chủ yếu ở một số mô hình giao dịch là B2B – (doanh nghiệp với doanh nghiệp), B2C – (doanh nghiệp với người tiêu dùng), C2C – (người tiêu dùng với người tiêu dùng) thông qua các Website bán hàng trực tuyến hoặc Sàn Giao dịch điện tử và các mạng mở khác. Thông thườngtrong các điều khoản của hợp đồng, trong đó có điều khoản giải quyết tranh chấp do bên bán hàng tự đưa ra và xây dựng hợp đồng (Hợp đồng mẫu hay còn gọi là Hợp đồng gia nhập). Việc thỏa thuận thực sự giữa các bên rất ít xảy ra vì các giao diện của các Website không có các thiết kế phù hợp để các bên tự thỏa thuận trong đó có thỏa thuận về giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng trọng tài
Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử bằng trọng tài

Theo quy định tại Điều 17 Luật Trọng tài thương mại về quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng thì:

Đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, m c dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận.”

Thực tiễn cho thấy, khi giải quyết tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp hay giữa doanh nghiệp với cá nhân và ngược lại thì cơ chế giải quyết này có nhiều ưu điểm vượt trội, nhanh chóng, dứt điểm, đảm bảo hài hòa quyền và nghĩa vụ của các bên. Trên các trang Website bán hàng trực tuyến hay Sàn giao dịch điện tử thì các thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài không được đề cập, và bên bán hàng lập Hợp đồng điện tử theo mẫu với các điều khoản đơn giản, có lợi cho mình như: Khiếu nại, bảo hành, bảo trì hay đổi hàng hóa v.v…

Theo Báo cáothương mại điện tử 2014 thì các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ là đối tượng mua bán trong thương mại điện tử có giá trị không lớn, mặc dù không có giá ngạch nhưng phí Trọng tài cũng sẽ là cản trở khi người tiêu dùng lựa chọn phương thức này trừ các giao dịch B2B – (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp), B2C (Doanh nghiệp với người tiêu dùng).

Như vậy, thứ nhất, các thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đã được bên bán hàng loại bỏ ngay t khi xây dựng các Website bán hàng  trực tuyến hoặc trên các gian hàng trên Sàn giao dịch điện tử bằng cách không xây dựng nội dung hợp đồng về điều khoản giải quyết tranh chấp. Thứ hai, nếu có thỏa thuận thì các tranh chấp t phía cá nhân cũng ít khi lựa chọn sử dụng biện pháp Trọng tài. Trong các giao dịch khác thì các chủ thể tham gia cũng chỉ quan tâm đến các nội dung như: Đối tượng của Hợp đồng là dịch vụ hàng hóa, giá cả, phương thức thanh toán, các nội dung khác nhưng không có nội dung hay điều khoản về giải quyết tranh chấp và mặc nhiên được hiểu rằng mọi tranh chấp sẽ do Tòa án giải quyết nếu có tranh chấp

Bài viết liên quan:

Ảnh hưởng của thông tin đại chúng đến xây dựng pháp luật

Ảnh hưởng của dư luận xã hội đến xây dựng pháp luật

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *