Phân biệt chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật là gì ?

Chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật là Những hành vi chiếm hữu, sử dụng tài sản không dựa trên những căn cứ mà pháp luật quy định được coi là hành vi bất hợp pháp. Người chiếm hữu, sử dụng tài sản cần phải trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu.

Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật cần được hiểu là sự phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản của một chủ thể đối với một tài sản nhưng không dựa trên những căn cứ pháp luật quy định. Người được lợi  về tài sản không biết tài sản đó là của người khác, mà coi tài sản đó là của mình.

Phân biệt chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
Phân biệt chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Phân biệt chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Tiêu chí Chiếm hữu, sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật
Căn cứ pháp luật Khoản 1 Điều 579 BLDS 2015 Khoản 2 Điều 579 BLDS 2015
Khái niệm Những hành vi chiếm hữu, sử dụng tài sản không dựa trên những căn cứ mà pháp luật quy định được coi là hành vi bất hợp pháp. Người chiếm hữu, sử dụng tài sản cần phải trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu. Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật cần được hiểu là sự phát sinh quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản của một chủ thể đối với một tài sản nhưng không dựa trên những căn cứ pháp luật quy định. Người được lợi  về tài sản không biết tài sản đó là của người khác, mà coi tài sản đó là của mình.
Căn cứ phát sinh Do hành vi trái pháp luật chiếm đoạt tài sản của người kahsc hoặc việc chiếm hữu tài sản của một người khác là ngay tình. Chủ thể không biết hoặc không thể biết việc chiếm hữu của mình là không có căn cứ pháp luật Phải có thiệt hại về tài sản cho CSH

Được lợi về tài sản không dựa trên căn cứ pháp luật

Người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

 

Nghĩa vụ

 

Khoản 1 và 2 Điều 581.

– Người chiếm hữu, sử dụng tài sản chưa làm hư hỏng phải trả lại tài sản đó cho CSH trong tình trạng CSH phát hiện được hoặc người chiếm hữu, sử dụng biết được hoặc phải biết mình đang chiếm hữu tài sản của người khác.

– Khi trả lại tài sản, người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm người đó biết hoặc phải biết việc chiếm hữu, sử dụng đó là không có căn cứ pháp luật. Nếu người đó cố tình chiếm hữu, sử dụng tài sản phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản kể từ thời điểm chiếm hữu và bồi thường thiệt hại nếu có.

– Chiếm hữu, sử dụng không ngay tình phải khắc phục hậu quả cho người chủ sở hữu tài sản. Ngoài việc trả lại tài sản như tình trạng ban đầu , còn phải trả hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó trong suốt quãng thời gian chiếm hữu, sủ dụng. Nếu việc chiếm hữu, sử dụng gây thiệt hại cho CSH tài sản thì phải bồi thường thiệt hại.

 

 

 

 

Khoản 1 và 2 Điều 581.

–                     Người được lợi phải hoàn trả khoản lợi đã nhận, Khoản lợi phải trả là khoản lợi thực tế mà người được lợi đã hưởng hoặc khoản lợi tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ. Những hoa lợi lợi tức thu được trước thời điểm phát sinh nghĩa vụ không phải hoàn trả.

–                     Vào thời điểm phát sinh nghĩa vụ hoàn trả, nếu giá trị tài sản bị giảm sút so với ban đầu. Nếu trong thời gian chiếm giữ tài sản, người được lợi đã sử dụng tài sản đó hoặc vo ý làm cho tài sản bị hư hỏng thì người được lợi phải hoàn trả tài sản đang còn và bồi thường thiệt hại phần hư hỏng. Nếu tài sản bị hư hỏng, bị mất thì người được lợi phải đền bù bằng tiền.Giá trị đền bù được tính tại thời điểm trả.

–                     Đối với những hoa lợi, lợi tức thu được từ việc sử dụng tài sản: khi trả lại tài sản, người được lợi không phải trả lại những khoản hoa lợi, lơi tức đó. CHỉ phải trả lại nếu lợi tức, hoa lợi đó thu được từ thời điểm biết hoặc phải biết việc được lợi từ tài sản của người khác.

Ví dụ A trên đường đi làm về nhặt được chiếc điện thoại SONY , anh không trình báo lên cơ quan địa phương để tìm chủ sở hữu. Anh cầm về và cho lại anh C, C tưởng rằng đây là điện thoại của anh A nên anh C đã nhận.Do điện thoại có chức năng định vị nên anh B đã tìm đc đến nhà anh C để xin lại điện thoại.

Trong trường hợp này, anh C phải hoàn trả lại chiếc điện thoại lại cho anh B

Ông B ăn trộm con trâu nhà anh A. Sau đó ông B bán lại cho a C con trâu đó. Anh C mua về nuôi, sau 1 năm con trâu đẻ ra một con nghé. Anh A do đi ăn cỗ qua nhà a C nên phát hiện con trâu nhà a C là trâu của mình. Anh A đòi anh C trả lại trâu cho mình.

Trong trường hợp này, anh C là người được lợi về tài sản. Nhưng anh C chỉ phải trả lại con trâu cho anh A, nhưng không phải trả nghé.

Bài viết cùng chủ đề Phân biệt chiếm hữu và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật:

Phân biệt nghĩa vụ hoàn lại và nghĩa vụ bổ sung trong dân sự

Phân biệt Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chiếm hữu và được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.