Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế (phân tích chi tiết)

Bài viết phân tích chi tiết và bình luận Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Khái quát về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế là một ngành luật mà ĐTĐC của nó bao gồm các quan hệ nội dung “có tính chất dân sự” có yếu tố nước ngoài và các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Học lí và thực tiễn về Tư pháp quốc tế thường dựa vào ít nhất một trong ba dấu hiệu chính sau đây để kết luận một quan hệ nội dung có tính chất dân sự hoặc quan hệ tố tụng dân sự là có yếu tố nước ngoài hay không, cụ thể là:

Thứ nhất, dấu hiệu chủ thể tham gia quan hệ. Đây là trường hợp có ít nhất một bên chủ thể tham gia quan hệ là “người nước ngoài”. “Người nước ngoài” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, có thể là cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài thậm chí là cả quốc gia nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế v.v.

Dấu hiệu chủ thể còn được thể hiện ở khía cạnh khác, đó là trong một số quan hệ nhất định, các bên tham gia quan hệ mặc dù có cùng quốc tịch nhưng các bên có trụ sở thương hay nơi cư trú ở các nước khác nhau. Trong trường hợp này, quan hệ phát sinh vẫn là quan hệ có yếu tố nước ngoài.

Thứ hai, dấu hiệu đối tượng của quan hệ. Theo dấu hiệu này, một quan hệ có tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ mà đối tượng của quan hệ này tồn tại ở nước ngoài. Đối tượng của quan hệ có thể là tài sản hoặc lợi ích khác.

Thứ ba, dấu hiệu về căn cứ làm phát sinh, thay đổi, thực hiện hay chấm dứt quan hệ. Theo dấu hiệu này, quan hệ có yếu tố nước ngoài là quan hệ mà căn cứ (cơ sở) làm phát sinh, thay đổi, thực hiện hay chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài.

Như vậy, ĐTĐC của Tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, tố tụng dân sự v.v. có yếu tố nước ngoài. Nói theo cách khác, đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế
Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Bình luận về đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế

Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế không chỉ bao gồm các quan hệ pháp luật nội dung mà còn điều chỉnh một số quan hệ tố tụng, có tính chất đặc thù riêng của Tư pháp quốc tế. Từ đó, giúp phân biệt được quan hệ là ĐTĐC của Tư pháp quốc tế với quan hệ là ĐTĐC của ngành luật công hay các ngành luật khác trong nước. Việc phân biệt giúp cho cơ quan xác định đúng thẩm quyền giải quyết cũng như lựa chọn pháp luật để điều chỉnh.

Bài viết cùng chủ đề:

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài

Khái niệm hợp đồng trong tư pháp quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế (phân tích chi tiết). Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *