Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Đối tượng của biện pháp bảo đảm có thể là tài sản, uy tín, cam kết của một bên.

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm đưa ra và cam kết trước bên có quyền(bên nhận bảo đảm) về việc bằng tài sản đó để thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tài sản có thể là vật (vật đồng bộ hoặc nhiều tài sản trên đất, hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh), hoặc quyền. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phải được xác định cụ thể: tính xác định của tài sản thể hiện ở hai góc độ: tính xác định về pháp lý và tính xác định về vật lý. nếu tài sản bảo đảm là vật thì phải xác định về số lượng, trọng lượng, khối lượng, tính chất, tình trạng thông qua giấy tờ có liên quan (nếu có),

nếu tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là các tài sản hình thành trong tương lai thì phải có các giấy tờ liên quan xác định cụ thể về tài sản đó, đồng thời phải có đủ bằng chứng chứng minh tài sản đó, đồng thời phải có đủ bằng chứng chứng minh rằng tài sản đó chắc chắn sẽ hình thành và sẽ thuộc sở hữu của bên bảo đảm, bởi tài sản hình thành trong tương lai là những tài sản chưa có về thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm hoặc đã có sẵn nhưng chưa thuộc sở hữu của bên bảo đảm.

Nếu tài sản bảo đảm thực hiện nv là giấy tờ có giá hoặc quyền tài sản thì bên bảo đảm phải có đầy đủ các bằng chứng chứng minh tài sản đó thuộc sở hữu của mình.

Có thể trị giá được bằng tiền. Tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là các vật thì các bên phải tiến hành định giá tài sản. Nếu tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là các giấy tờ có giá thì trị giá của tài sản được xác định thông qua chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. Nếu tài sản bảo đảm là quyền tài sản thì cần xác định giá trị của tài sản thông qua giấy tờ và chứng cứ khác.

Tài sản bảo đảm phải được phép chuyển giao trong giao dịch dân sự.

Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên nhận bảo đảm.

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là Công việc phải thực hiện

Công việc phải thực hiện chỉ là đối tượng trong biện pháp bảo đảm nếu các bên thỏa thuận hoặc thường chỉ trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm cũng là một công việc được thực hiện. Công việc là đối tượng của biện pháp bảo đảm phải đảm bảo điều kiện:

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là Công việc thực tế

Cùng tính chất với công việc được bảo đảm, người nhận bảo đảm có thể thực hiện được, công việc này không trái pháp luật.

Có tính lợi ích: công việc được thực hiện phải đem lại lợi ích nhất định cho bên nhận bảo đảm

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là Uy tín

Uy tín là đối tượng của biện pháp bảo đảm trong biện pháp bảo đảm tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn tại ngân hàng chính sách.

Bài viết cùng chủ đề Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ:

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

Trình bày các đặc điểm của các biện pháp bảo bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *