Phân tích địch nghĩa và đặc điểm của điều ước quốc tế

Khái niệm điều ước quốc tế

Theo Công ước Viên năm 1969 về Luật điều ước quốc tế ký kết giữa các quốc gia thì điều ước quốc tế được xác định là “một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được pháp luật quốc tế điều chỉnh, dù được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau và với bất kể tên gọi riêng của nó là gì”.

Như vậy, với tư cách là nguồn cơ bản của luật quốc tế, điều ước quốc tế là sự thỏa thuận giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm thiết lập những quy tắc pháp lý bắt buộc gọi là những quy phạm luật quốc tế, để ấn định, thay đổi hoặc hủy bỏ những quyền và nghĩa vụ đối với nhau.

Trong quan hệ quốc tế hiện nay, điều ước quốc tế chủ yếu được trình bày dưới dạng thành văn, nhưng cũng một số điều ước quốc tế chỉ là thỏa thuận miệng – đó là các điều ước quân tử (Thường tồn tại sau CTTG II, cam kết dựa trên danh dự, uy tín quốc gia), tuy nhiên hiện nay không còn tồn tại.

khái niệm điều ước quốc tế
khái niệm điều ước quốc tế

Đặc điểm của điều ước quốc tế

Chủ thể ký kết: Chủ thể của luật quốc tế 

Nội dung: Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể.

Tồn tại chủ yếu dưới dạng văn bản. Tên gọi: Hiến chương, Hiệp định, Hiệp ước, Công ước, Nghị định thư…tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Kết cấu của ĐUQT được chia thành các chương, điều, khoản với 3 phần: Mở đầu, ND chính và Điều khoản cuối cùng. Một số điều ước quốc tế có thêm phụ lục.

Quá trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế được điều chỉnh bằng các NT, QPPLQT và tuân thủ các QP Jus Cogens của luật quốc tế.

điều ước quốc tế chỉ trở thành nguồn của luật quốc tế nếu nó là điều ước đã có hiệu lực.

Hiệu lực của điều ước quốc tế phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Điều ước đó phải được ký kết dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng;

– Nội dung của điều ước phải phù hợp với những nguyên tắc cơ bản và các quy phạm Jus Cogens của LQT;

– Điều ước đó phải được ký kết phù hợp và tuân theo các quy định có liên quan của pháp luật của các bên ký kết về thẩm quyền và thủ tục ký kết.

Câu hỏi liên quan đến điều ước quốc tế

Mọi văn bản pháp lý quốc tế đều là điều ước quốc tế?

Sai. Nếu văn bản pháp lý quốc tế đó không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện nêu trên không phải là điều ước quốc tế.

Phân biệt điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế

Điều ước quốc tế Thỏa thuận quốc tế
Chủ thể Một bên là quốc gia (nhân danh Nhà nước hoặc chính phủ), một bên là các chủ thể của luật quốc tế như quốc gia khác, tổ chức quốc tế liên chính phủ, dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết, chủ thể đặc biệt khác

=>    Như vậy tất cả các chủ thể tham gia ĐƯQT đều là chủ thể của LQT

Một bên là cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của tổ chức. một bên là  Quốc hội, cơ quan của QH, cơ quan giúp việc của QH, TA tối cao, VKS tối cao, bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc CQ tương đương; chính quyền địa phương; tổ chức nước ngoài

=>    Như vậy không phải tất cả chủ thể đều là chủ thể của LQT

Nội dung Được thỏa thuận về mọi lĩnh vực thuộc đời sống quốc tế

=> Như vậy nội dung thỏa thuận RỘNG hơn

Chỉ được thỏa thuận về những vấn đề nằm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trừ một số nội dung.

=>     Như vậy nd thỏa thuận HẸP hơn

ký kết Khi ký kết cần phải phê chuẩn, phê duyệt những thỏa thuận giữa các bên => PHỨC TẠP HƠN Không phải phê chuẩn, phê duyệt

=>     ĐƠN GIẢN HƠN

Gia nhập Có thể gia nhập điều ước quốc tế mà mình không tham gia ký kết Không được gia nhập những thỏa thuận mà mình không tham gia ký kết
Bảo lưu Được áp dụng bảo lưu đối với điều ước quốc tế nhằm loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực pháp lý của một hoặc một số quy định trong ĐƯQT khi áp dụng Không được bảo lưu thỏa thuận quốc tế
Tên gọi hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Biên bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác.

Bài viết cùng chủ đề:

Nguồn của luật quốc tế là gì ? Cấu trúc nguồn của luật quốc tế

Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích địch nghĩa và đặc điểm của điều ước quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *