Các trường hợp điều ước quốc tế có hiệu lực với bên thứ ba

Các trường hợp điều ước quốc tế có hiệu lực với bên thứ ba

điều ước quốc tế có hiệu lực với bên thứ ba
Điều ước quốc tế có hiệu lực với bên thứ ba

Về nguyên tắc, điều ước quốc tế chỉ có ý nghĩa ràng buộc với các bên trong điều ước. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ từ nguyên tắc này. Có một số điều ước quốc tế tạo ra quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế cho bên thứ 3 (các quốc gia không phải là thành viên của điều ước), đó là:

Thứ nhất điều ước quốc tế xác định quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba

Trường hợp điều ước quốc tế xác định quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba, nếu bên thứ ba đồng ý.

VD: Điều 87 Công ước Luật Biển quy định: “Biển cả được để ngỏ cho tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển…”; ĐUQT về vũ trụ, mặt trăng và các hành tinh.

Đối với ĐƯ quy định nghĩa vụ, sự đồng ý phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản.

Thứ hai Điều ước quốc tế tạo ra hoàn cảnh khách quan

 Điều ước quốc tế tạo ra hoàn cảnh khách quan, mặc dù không phải thành viên của điều ước nhưng cá quốc gia này cũng phải tuân thủ một cách triệt để những nghĩa vụ này.

VD: Hiệp định về Nam Cực được ký kết năm 1959 giữa Mỹ, Liên xô và một số quốc gia khác. Từ Hiệp định này, Nam Cực trở thành một vùng lãnh thổ quốc tế, và không quốc gia nào được quyền xác lập chủ quyền đối với Nam Cực, nhưng bất kỳ quốc gia nào cũng được quyền khai thác Nam Cực cho mục đích nghiên cứu hay thương mại.

Thứ ba được viện dẫn với tư cách là tập quán quốc tế

Điều ước quốc tế được các quốc gia không phải thành viên viện dẫn với tư cách là tập quán quốc tế.

VD: Công ước Viên 1961 về quan hệ NG và CƯ Luật Biển 1982…có sự ký kết và tham gia của đa số các QG trên TG nhưng không phải tất cả các QG. Thực tiễn cho thấy các quốc gia không ký kết hay tham gia những CƯ này đều áp dụng các QP của các ĐUQT trên coi đó là QPPL ràng buộc mình với tư cách là tập quán. VD như quy định về chiều rộng lãnh hải không quá 12 hải lý tính từ ĐCS; quyền ưu đãi miễn trừ NG.

Thứ tư Điều ước quốc tế có điều khoản tối huệ quốc

 Điều ước quốc tế có điều khoản tối huệ quốc, tức là việc dành cho một nước những ưu đãi không kém gì những ưu đãi dành cho một nước thứ ba.

Bài viết cùng chủ đề:

Trình tự ký kết điều ước quốc tế

Phân tích các hành vi thể hiện sự ràng buộc của quốc gia với điều ước quốc tế

Chuyên mục: Hỏi đáp pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Các trường hợp điều ước quốc tế có hiệu lực với bên thứ ba. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *