Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền (Phân tích chi tiết theo quy định BLDS 2015)

Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì ?

“Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối”. (Điều 574 BLDS 2015)

Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền
Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền

Người thực hiện công việc không có nghĩa vụ thực hiện công việc đó nhưng đã tự nguyện thực hiện. Trong một vài trường hợp có những người hoàn toàn tự nguyện thực hiện một công việc trên tinh thần giúp đỡ tạm thời khi người khác khó khăn nên giữa họ không có mối quan hệ pháp lí nào về công việc được thực hiện.

Công việc thực hiện trong quan hệ pháp luật này không phải là một nghĩa vụ pháp lí có tính chất bắt buộc.

Trước thời điểm thực hiện công việc hai bên chủ thể hoàn toàn không có sự ràng buộc nào. Pháp luật cũng chỉ quy định người thực hiện công việc đó có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Tuy nhiên khi đã thực hiện thì người thực hiện phải có thiện chí và phải tuân thủ các quy định tại khoản

(Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó),

(trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kê shoajwc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận)

(Trường hợp có lí do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc) Điều 575 BLDS 2015.

Thực hiện công việc vì lợi ích của người có công việc mà họ không biết hoặc không phản đối. Trước khi thực hiện công việc, người thực hiện công việc không có ủy quyền phải nhận thức được nếu công việc không có người thực hiện sẽ có thể gây thiệt hại cho chủ sở hữu hoặc người có công việc.

Nên người thực hiện công việc không có ủy quyền thực hiện với mục đích hạn chế thiệt hại, như làm với chính công việc của mình, xuất phát từ lợi ích của chủ sở hữu hoặc người có công việc. Trong trường hợp biết trước hoặc đoán trước được ý định của người có công việc thì phải thực hiện đúng ý định đó (Khoản 2 Điều 575)

Ví dụ về thực hiện công việc không có ủy quyền

Ông A ở một mình tranh thủ thời gian các cháu nghỉ hè đi nhà con gái chơi 1 tháng với các cháu. Trong thời gian đó có bão về, chính quyền địa phương thống báo mọi người nhanh chóng thực hiện các công việc phòng chống bão. Ông B hàng xóm nhà ông A để ý cây nhãn nhà ông A tán rộng chum qua đường dây điện của cả xóm.

Nghĩ bão to nếu cành nhãn gãy có thể làm đứt dây điện gây nguy hiểm nên ông B đã gọi điện cho ông A để nói. Tuy nhiên gọi vào số ông A thuê bao, ông B đành chặt hộ cành nhãn cho ông A để tránh nguy cơ cành nhãn gãy làm đứt dây điện.

(So sánh quy định này so với quy định tại Điều 595 BLDS 2005: bổ sung chủ thể thực hiện công việc không có ủy quyền có thể là pháp nhân).

Bài viết cùng chủ đề:

So sánh biện pháp cầm cố tài sản và kí cược tài sản

Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Điều kiện của thực hiện công việc không có ủy quyền. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *