Điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luật đất đai

Điểm mới về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất (phân tích chi tiết)

1. Điểm mới về nguyên tắc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo Luật đất đai năm 2013 bổ sung một số quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điển hình nhất là quy định tại khoản 8 điều 35 đó là:

“Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt” .Việc này tạo điều kiện cho công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất diễn ra một cách có trật tự hơn, tránh tình trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không hợp lí, nhiều dự án bỏ hoang dẫn đến việc sử dụng đất kém hiệu quả ở địa phương.

Điểm mới về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất luật đất đai
Điểm mới về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất luật đất đai

2, Điểm mới về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất: Đã có sự điều chỉnh về kì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đối với cấp huyện trước đây, kế hoạch sử dụng đất chỉ lập 5 năm 1 lần thì kể từ ngày 01/7/2014 theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 sẽ được lập hàng năm, việc quy định như vậy thể hiện tính linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc sử dụng đất. Đồng thời kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện có vai trò rất quan trọng, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, từ đó góp phần sử dụng đất có hiệu quả hơn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà nhà nước đã đề ra.

 3, Điểm mới về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất: Mở rộng tính dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân.

Tại điều 43 Luật đất đai 2013 có quy định cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là;

hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp; việc xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thẩm định, điều đó thể hiện nhà nước ta ngày càng chú trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất.

4, Chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại điểm 4 điều 35 của Luật Đất đai 2013 có bổ sung thêm quy định đó là  việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo một trong những nguyên tắc là không chỉ khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường mà còn đáp ứng đòi hỏi của thích ứng với biến đổi khí hậu, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng và thiết thực đối của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.

5, Khắc phục tình trạng quy hoạch “ treo” , đảm bảo tính khả thi của công tác quy hoạch, kế hoạch trên thực tế

Tình trạng quy hoạch “treo” đã được Luật Đất đai 2013 đưa ra những quy định cụ thể về hạn chế quyền trong khu đã quy hoạch bị thu hồi đất và cơ chế giải quyết tình trạng quy hoạch bị “treo”. Khung pháp luật để giải quyết câu chuyện này rất quan trọng đối với người dân, giải tỏa được tình trạng người dân lâm vào cảnh sống khó khăn, eo hẹp khi bị rơi vào quy hoạch, có khi quy hoạch đó bị “treo” đến hàng chục năm.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất kỳ mới chưa được phê duyệt, cụ thể khoản 4 Điều 49 quy định:

“Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”. Nội dung đổi mới này nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án đầu tư không bị đình trệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Bài viết cùng chủ đề:

bất cập trong công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luật đất đai. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *