Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (điều 513 BLDS)

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ

Thứ nhất, hợp đồng dịch vụ là hợp đồng, vì vậy, nó có những đặc điểm chung của hợp đồng như sau:

Là sự thống nhất ý chí của các bên chủ thể, làm phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Nội dung của hợp đồng do các bên thỏa thuận, tuy nhiên phải tôn trọng các quy định của pháp luật (nếu có)

Về hình thức, chỉ bắt buộc hình thức văn bản đối với hợp đồng dịch vụ nếu có quy định của pháp luật

Thứ hai, hợp đồng dịch vụ với tính chất là một hợp đồng thông dụng có những đặc điểm riêng sau :

Là hợp đồng song vụ. Trong hợp đồng dịch vụ, cả bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ đều có nghĩa vụ đối với nhau, nghĩa vụ của bên này sẽ tương ứng với quyền của bên kia và ngược lại.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Quyền của bên sử dụng dịch vụ
Thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận, đúng quy định

Không được giao cho người khác thực hiện công việc nếu không được bên kia đồng ý

Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc đúng thỏa thuận, đúng quy định
Bảo quản tài sản mà bên sử dụng dịch vụ giao để thực hiện công việc

Báo cáo cho bên sử dụng dịch vụ biết về thông tin, tài liệu, phương tiện không đầy đủ

Yêu cầu bên kia bảo quản tài sản, báo cáo về việc thực hiện công việc
Giữ bí mật về công việc khi có yêu cầu Yêu cầu bên kia giữ bí mật về công việc
Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ
Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ
Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ Quyền của bên cung ứng dịch vụ
Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện để thực hiện dịch vụ Yêu cầu bên kia cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện để thực hiện dịch vụ
Trả tiền dịch vụ Yêu cầu thanh toán

 

Là hợp đồng có đền bù. Bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ đều phải chuyển giao cho nhau lợi ích vật chất.

Là hợp đồng ưng thuận, có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết trừ trường hợp công việc bắt buộc phải thực hiện trên một đối tượng là tài sản của bên sử dụng dịch vụ (ví dụ: sửa xe)

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân tích các đặc điểm pháp lý của hợp đồng dịch vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Đối tượng của bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *