khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bài viết phân tích khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của công ước Viên 1980

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được hiểu là hợp đồng mua bán hàng hoá có tính chất quốc tế. Tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế sẽ khác nhau theo quan điểm của luật pháp từng quốc gia.

Theo điều 1 Công ước Viên năm 1980 tính chất quốc tế được xác định chỉ bởi một tiêu chuẩn duy nhất, đó là các bên giao kết hợp đồng “có trụ sở thương mại đặt ở các nước khác nhau”. Công ước cũng không quan tâm đến vấn đề quốc tịch của các bên khi xác định tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

Như vậy, hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là sự thoả thuận ý chí giữa các thương nhân có trụ sở kinh doanh đặt ở các quốc gia khác nhau, theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho một bên khác gọi là bên nhập khẩu và nhận thanh toán; và bên nhập khẩu có nghĩa vụ thanh toán cho bên xuất khẩu, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Về chủ thể của hợp đồng: Bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Đó là các thương nhân có trụ sở kinh doanh đặt tại các quốc gia khác nhau.

Về bản chất của hợp đồng: là sự thoả thuận ý chí của các bên.

Về đối tượng của hợp đồng: là hàng hoá di chuyển qua biên giới hải quan của một nước.

Về nguồn luật điều chỉnh hợp đồng: do các bên thỏa thuận, đó có thể là luật quốc gia ,điều ước quốc tế  hoặc tập quán thương mại quốc tế.

Về cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng: Toà án hoặc Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế liên quan đến tranh chấp của các bên.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích khái niệm “Vi phạm cơ bản” theo công ước viên 1980

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *