Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2020, theo đó: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên
Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những đặc điểm pháp lý sau đây:

Thứ nhất, về thành viên: 

– Thành viên công ty có thể là tổ chức có tư các pháp nhân hoặc cá nhân có quốc tịch việt nam hoặc nước ngoài.

– Số lượng thành viên từ 2 tới 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động.

Thứ hai, về trách nhiệm tài sản:       

– Công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của công ty.

– Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty trừ trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên. 

Thứ ba, về vốn điều lệ:

– Do các thành viên góp hoặc cam kết góp trong một hoặc nhiều lần.

-Thành viên phải chuyển quyền sở hữu tài sản vốn góp thành tài sản thuộc s.hữu công ty.

Thứ tư, về tư cách pháp lý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày đc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ năm, về huy động vốn: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể huy động vốn bằng cách :

+ Huy động vốn góp từ các thành viên hiện hữu, từ cá nhân tổ chức có nhu cầu góp vốn

+ Huy động vốn vay: từ tổ chức cá nhân, phát hành trái phiếu

Thứ sáu, về chuyển nhượng vốn góp: Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên phải tuân thủ những quy định sau:

  – Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.

  – Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là tv công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

  – Trừ trường hợp: + Công ty không mua lại phần vốn góp.

                               + Người được tặng cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận

                               + Người nhận thanh toán (thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ) không được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Quy định về thành viên của công ty hợp danh

Phân biệt công ty hợp danh và công ty TNHH hai thành viên trở lên

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *