Định nghĩa và đặc điểm cơ quan tài phán quốc tế

Một trong những biện pháp hòa bình giải quyết Tranh chấp quốc tế là giải quyết Tc thông qua cơ quan tài phán quốc tế

Khái niệm cơ quan tài phán quốc tế

Cơ quan tài phán quốc tếlà cơ quan được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận hoặc thừa nhận của các CT LQT nhằm thực hiện chức năng giải quyết bằng trình tự, thủ tục tư pháp các TC phát sinh trong quá trình CT thực thi và tuân thủ LQT.

Về tổng thể các cơ quan tài phán quốc tế tồn tại chủ yếu dưới 3 dạng là TAQT, TTQT và cơ quan TP được thành lập trong khuôn khổ các TCQT.

cơ quan tài phán quốc tế
cơ quan tài phán quốc tế

Đặc điểm của cơ quan tài phán quốc tế

Các cơ quan tài phán quốc tế được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận của các CTLQT, được ghi nhận trong các ĐUQT, có thể là ĐUQT song phương hoặc đa phương. Nội dung của ĐUQT còn xác định rõ thẩm quyền của CQTP, đối tượng TC, trình tự TT, nguồn luật áp dụng, giá trị của phán quyết… => Khác với cơ quan tài phán quốc gia (hình thành trên cơ sở thực thi quyền lực NN, do NN thành lập).

Chức năng chính là giải quyết TCQT, bên cạnh đó còn có thể đưa ra kết luận tư vấn khi được CT LQT yêu cầu nhưng kết luận đó chỉ có giá trị khuyến nghị, tham khảo chứ không có giá trị pháp lý bắt buộc như phán quyết.

Thẩm quyền: Không đương nhiên do: chỉ có thẩm quyền giải quyêt TC khi các bên TC thỏa thuận chấp nhận + Chỉ giải quyết trong phạm vi các bên yêu cầu => Khác cơ quan TP quốc gia.

Luật áp dụng: các NT và QPPL của LQT, ngoại lệ: TH giải quyết tại Tòa TT QT có sự thỏa thuận của các bên thì LQG có thể được áp dụng.

Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế: Mang tính chung thẩm, có giá trị pháp lý bắt buộc đối với các bên TC và được các bên TC bảo đảm thực thi trên cơ sở tự nguyện theo các NT của LQT chứ không thông qua quá trình cưỡng chế.

Bài viết cùng chủ đề:

Phương thức giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc

Trình bày các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp quốc tế. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

One thought on “Định nghĩa và đặc điểm cơ quan tài phán quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *