Khái niệm và đặc điểm bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước là gì ?

Là hệ thống các CQNN từ trung ương tới địa phương, cơ sở, đc tổ chức & hoạt động theo nx n/tắc chung nhất định tạo thành 1 cơ chế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Khái niệm và đặc điểm bộ máy nhà nước
Khái niệm và đặc điểm bộ máy nhà nước

Đặc điểm của bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước đc hình thành & PT cùng vs sự hình thành & PT của NN. Phù hợp vs quy luật PT chung của XH, các CQ trong Bộ máy nhà nước ngày càng phong phú, phức tạp hơn; sự phân định các chức năng, thẩm quyền ngày càng cụ thể, rõ ràng, n/tắc tổ chức HĐ ngày càng tiến bộ

-Có hệ thống cơ quan đc bố trí rộng khắp từ TW xuống ĐP vs đội ngũ công chức, nhân viên hết sức đông đảo, đc tổ chức & phân công, phân cấp cụ thể theo luật định

-Là hệ thống lớn bao gồm nhiều hệ thống các cơ quan nhà nướchợp thành, trong đó mỗi cơ quan nhà nước là 1 mắt xích của hệ thống đó.

3. Mối liên hệ giữa bộ máy nhà nước và chức năng nhà nước

-CNNN do bộ máy nhà nước thực hiện, mỗi  cơ qan NN sẽ thực hiện 1 số hoạt động nhất định: CQ chuyên XD PL, CQ chuyên q/lý KT… Có thể nói, mỗi cơ quan nhà nước có 1 chức năng riêng, còn cả bộ máy nhà nước tạo thành 1 cơ chế để thực hiện CN chung của NN.

-Nhờ có BMNN, QLNN đc thể hiện & phát huy hiệu lực, CNNN đc triển khai. Vì vậy việc lựa chọn mô hình bộ máy nhà nước & nhận thức đầy đủ về các y/tố có ảnh hg & t/động đến BMNN có ý nghĩa rất quan trọng

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của tổ chức xã hội khác

Phân tích sự vận động biến đổi tính giai cấp của nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt cơ quan nhà nước và cơ quan của các tổ chức xã hội . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *