Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

Bài viết trình bày nội dung quản lý nhà nước về đất đai và chỉ ra tầm quan trọng của việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

I. Nội dung hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

    Quản lý nhà nước về đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu nhà nước về đất đai, đó là các hoạt động trong việc nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, trong việc phân phối và phân phối lại theo quy hoạch, kế hoạch, trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất đai.

   Điều 22 Luật đất đai 2013 quy định về nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm các hoạt động sau: 

– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.

– Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

– Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

– Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

– Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

– Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thống kê, kiểm kê đất đai.

– Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

– Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.

– Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

– Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

– Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

– Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai
Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

II. Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai nhằm những mục đích sau:

– Thứ nhất, góp phần bảo đảm nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thể hiện qua việc người dân có thể tiếp cận với các thông tin trong hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước. Vừa đảm bảo được những lợi ích hợp pháp của người dân, vừa thể hiện sự dân chủ.

– Thứ hai, là công cụ để phòng ngừa và ngăn chặn những hoạt vi sai phạm tiêu cực trong quản lý về đất đai của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền như: buông lỏng quản lý, thiếu định hướng trong quy hoạch, không công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời, bưng bít thông tin kế hoạch nhằm kiếm lời, tình trạng tham nhũng, lách luật, lợi ích nhóm,… Ngoài ra còn có vai trò phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại địa phương như chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích.

– Thứ ba, giúp ổn định thị trường bất động sản, giảm bớt tình trạng cò mồi, thổi giá đất, hạn chế rủi ro trong các giao dịch về đất đai. Tránh các tình trạng tiêu cực như  đầu tư theo kiểu vết dầu loang, phong trào, lãng phí nguồn lực đất đai, những “dự án treo” hay việc mua đi bán lại đất để kiếm lời,…

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Vai trò của yếu tố công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích sự bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối có đất để sản xuất. 

Phân tích những đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *