Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Bài viết chỉ ra và phân tích cơ sở để xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Hệ thống ngân sách nhà nước là gì?   

Hệ thống ngân sách được hiểu là một thể thống nhất được tạo thành bởi các bộ phận cấu thành là các khâu ngân sách độc lập nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thu, chi của mình. Theo đó, hệ thống ngân sách nhà nước là tổng thể các cấp ngân sách gắn bó hữu cơ với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, chi của ngân sách nhà nước.

Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước là xác định, sắp xếp, bố trí các bộ phận cấu thành hệ thống ngân sách nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi của từng cấp ngân sách cũng như của toàn bộ hệ thống ngân sách nhà nước.

Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam
Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay được xây dựng gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương ( bao gồm ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã), trong đó:

    + Ngân sách trung ương gồm các đơn vị dự toán của các cơ quan trung ương (Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, tổ chức xã hội thuộc trung ương, tổ chức đoàn thể trung ương…). Ngân sách trung ương là nguồn tài chính quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Đồng thời ngân sách trung ương còn là nguồn hỗ trợ tài chính cho ngân sách địa phương.

    + Ngân sách địa phương là ngân sách của các cấp chính quyền địa phương. Ngân sách địa phương là nguồn tài chính quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương. 

Việc xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước được tổ chức phù hợp với hệ thống chính quyền nhà nước. Bởi, một đơn vị hành chính cần có ngân sách riêng của mình, tùy theo khả năng thu và nhu cầu chi của cấp chính quyền mà thực hiện chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Dựa trên mục đích nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu, chi và dựa trên thẩm quyền của một đơn vị hành chính có quyền sử dụng ngân sách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình mà xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước tương đương với cấp chính quyền.

Để một cấp chính quyền trở thành một cấp ngân sách cần phải dựa trên điều kiện như sau:

   + Thứ nhất, cấp chính quyền được giao phó nhiệm vụ một cách tương đối toàn diện trên các lĩnh vực phát triển hành chính, xã hội và kinh tế trên vùng lãnh thổ mà cấp chính quyền đó quản lí.

   + Thứ hai, tổng nguồn thu trên vùng lãnh thổ mà cấp chính quyền đó quản lí có khả năng giải quyết được phần lớn nhu cầu chi tiêu của mình.

Bài viết cùng chủ đề:

Phạm vi áp dụng và căn cứ tính thuế tài nguyên

Cách xác định trị giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định hiện hành

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Cơ sở xây dựng hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *