Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của các tổ chức xã hội khác, cho ví dụ

1. cơ quan nhà nước là gì ?

Là khái niệm dùng để chỉ 1 người hoặc 1 nhóm người đc tổ chức & hoạt động theo quy định của PL, nhân danh NN thực hiện QLNN.

2. Cơ quan của các tổ chức xã hội là gì ?

Cơ quan của các tổ chức xã hội Là khái niệm dùng để chỉ 1 người hoặc 1 nhóm người đc thành lập & hoạt động theo quy định của tổ chức, nhân danh tổ chức để thực hiên hoạt động của tổ chức.

Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của các tổ chức xã hội khác, cho ví dụ
Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của các tổ chức xã hội khác, cho ví dụ

3. Phân biệt cơ quan nhà nước với cơ quan của các tổ chức xã hội khác

  Cơ quan nhà nước Cơ quan của các tổ chức xã hội
Định nghĩa Là khái niệm dùng để chỉ 1 người hoặc 1 nhóm người đc tổ chức & hoạt động theo quy định của PL, nhân danh NN thực hiện QLNN.

 

Là khái niệm dùng để chỉ 1 người hoặc 1 nhóm người đc thành lập & hoạt động theo quy định của tổ chức, nhân danh tổ chức để thực hiên hoạt động của tổ chức
Ví dụ Quốc hội là Cơ quan nhà nước BCH TW ĐCS VN là 1 cơ quan của tổ chức Đảng
Giống nhau Đều gồm 1 ng hoặc 1 nhóm ng đc thành lập & hoạt động trên cơ sở các quy định chung nhất định, nhân danh tổ chức để thực hiên hoạt động của minh

-Trong quá trình HĐ, các CQ này đều có thể ban hành ra nx quy định có g/trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện đối vs nx tổ chức hoặc cá nhân nhất định

-Đều có quyền yêu cầu các tổ chức & cá nhân có lqan phải thực hiện các quy định đó

-Ktra, g/sát việc thực hiện các quy định đó

-Sửa đổi, bổ sung các quy định

-Đảm bảo cho các quy định đc thực hiện = nx biện pháp nhất định

-Thực hiện nx chức năng, nhiệm vụ riêng theo quy định của tổ chức

-Những ng đảm nhiệm chức vụ trong các CQ này đều là công dân

Trình tự thành lập & cơ cấu tổ chức Do PL quy định Do điều lệ của tổ chức quy định
Nhân danh Nhân danh NN & SD QLNN để thực hiện thẩm quyền của mình Nhân danh tổ chức để thực hiện các HĐ của tổ chức
Thẩm quyền -Ban hành nx văn bản PL nhất định: nx vb có g/trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện đối vs các tổ chức & cá nhân có liên qan

-Yêu cầu các tổ chức & cá nhân có liên qan phải thực hiện trong thực tế nx vb mà nó ban hành & có hiệu lực pháp lý

-Đảm bảo cho các vb đó đc thực hiện = các biện pháp mang tính QLNN

-Ktra, giám sát việc thực hiện các vb của CQNN, đồng thời có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các vb đó

-Mỗi CQNN sẽ thực hiện nx chức năng riêng theo quy định của PL

-Ban hành ra các quy định có g/trị bắt buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện đối vs các hội viên trong tổ chức

 

 

 

 

 

– Đảm bảo cho các quy định của nó đc thực hiện = sự tự giác của các hội viên & = các hình thức kỷ luật của tổ chức

 

 

-Mỗi CQ của tổ chức sẽ thực hiện nx chức năng, nhiệm vụ riêng theo quy định của tổ chức

Thành viên Công chức viên chức trong CQNN do bàu, cử hoặc tuyển theo luật định Đc bầu, cử từ t/viên của tổ chức
Ngân sách Ngân sách NN cấp để duy trì HĐ, đc quy định cụ thể theo luật định NN có thể hỗ trợ kinh phí, còn lại là ngân sách của tổ chức

Bài viết cùng chủ đề:

Khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước

Phân tích sự vận động biến đổi của tính giai cấp thông qua các kiểu nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt cơ quan nhà nước và cơ quan của các tổ chức xã hội . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *