Phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

Bài viết đưa ra các tiêu chí giúp Phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

Thứ nhất về đối tượng có quyền chuyển giao

Trong chuyển giao quyền yêu cầu, bên có quyền là người có quyền chuyển giao. Đối với chuyển giao nghĩa vụ dân sự thì bên có nghĩa vụ là người có quyền chuyển giao.

Phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ
Phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

Thứ hai về nguyên tắc việc chuyển giao

Khi chuyển giao quyền yêu cầu không cần có sự đồng ý của người có nghĩa vụ vì trong mọi trường hợp người có nghĩa vụ dều phải thực hiện đúng nội dung của nghĩa vụ đã được xác định. Tuy nhiên người chuyển quyền phải thông báo cho người có nghĩa vụ biết về việc chuyển giao quyền yêu cầu.

Trong khi đó, chuyển giao nghĩa vụ buộc phải có sự đồng ý của bên có quyền. Quy định này rất phù hợp vì trong quan hệ nghĩa vụ, quyền của một bên có được đảm bảo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của bên kia. Người thực hiện nghĩa vụ khi chuyển giao nghĩa vụ phải đảm bảo cho người kế thừa nghĩa vụ đó có khả năng thực hiện nghĩa vụ. Khi người có quyền đồng ý, việc chuyển giao mới có thể được thực hiện.

Thứ ba về hiệu lực của biện pháp bảo đảm

Nếu chuyển giao quyền yêu cầu mà quyền yêu cầu có biện pháo bảo đảm thực hiện nghĩa vụ kèm theo thì biện pháp bảo đảm được chuyển giao sang người thế quyền.

Tuy nhiên, đối với chuyển giao nghĩa vụ theo thỏa thuận, nếu nghĩa vụ thực hiện có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo đảm đó đương nhiên chấm dứt (trừ trường hợp các bên không có thỏa thuận khác).

Như vậy, giữa chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự có những khác biệt căn bản kể trên. Khi thực hiện hành vi chuyển giao, các bên chủ thể cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để việc chuyển giao có hiệu lực; đảm bảo quyền lợi, việc thực hiện nghĩa vụ của các bên.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hành chính

Trường hợp chủ tài sản không có lỗi vẫn phải bồi thường thiệt hại

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *