Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS)

Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Phân tích chi tiết)

Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ so với chủ thể Tội tham ô tài sản

Nếu so sánh với tội tham ô tài sản, thì người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng có thể là người có liên quan đến việc quản lý tài sản và cũng có thể không; phạm vi chức vụ, quyền hạn của người phạm tội rộng hơn đối với tội tham ô;

Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS)
Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356 BLHS)

Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ so với chủ thể Tội nhận hối lộ

Nếu so sánh với tội nhận hối lộ, thì người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng tương tự như người phạm tội nhận hối lộ, chỉ khác nhau ở chỗ: Người phạm tội nhận hối lộ lại không có hành vi gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lơi ích hợp pháp của công dân mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ.

Kết luận Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Cũng như chủ thể của các tội phạm về chức vụ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là chủ thể đặc biệt, tức là chỉ chỉ có những người có chức vụ, quyền hạn mới thực hiện được tội phạm. Tuy nhiên, khẳng định này chỉ đúng đối với trường hợp vụ án không có đồng phạm, còn trong vụ án có đồng phạm thì có thể có cả những người không có chức vụ, quyền hạn nhưng họ chỉ có thể là người tổ chức, người xúi dục, người giúp sức, còn người thực hành, thì nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3. Tuy nhiên, đối với những người này họ chỉ có thể là đồng phạm trong vụ án, vì ở độ tuổi này họ chưa thể trở thành cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cũng có trường hợp người dưới 16 tuổi lại là người chủ mưu, khởi xướng, giúp sức trong vụ án.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về trường hợp quy định tại khoản 1.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Tội giết người Điều 123 BLHS (Phân tích chi tiết cấu thành tội phạm)

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Chủ thể Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *