Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ

Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận là gì ?

Các bên có thể chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Bên có quyền Miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ là gì ?

Nghĩa vụ được chấm dứt khi bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ. Việc miễn thực hiện nghĩa vụ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.

Nếu việc miễn thực hiện nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác thì không được coi là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ.

Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ
Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ

Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ

Tiêu chí Theo thỏa thuận Miễn thực hiện nghĩa vụ
Căn cứ pháp lý Điều 375 BLDS 2015 Điều 376 BLDS 2015
Nội dung Các bên có thể chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nghĩa vụ được chấm dứt khi bên có quyền miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ. Việc miễn thực hiện nghĩa vụ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.

Nếu việc miễn thực hiện nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác thì không được coi là căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ.

Trường hợp áp dụng Được áp dụng trong các quan hệ mà các bên chủ thể đều có nghĩa vụ và quyền đối với nhau ( quan hệ song vụ). Được áp dụng trong quan hệ mà một bên chỉ có quyền còn một bên chỉ có nghĩa vụ. Việc miễn hay không miễn xuất phát từ ý chí của người có quyền và phải được sự tiếp nhận của phía bên kia.
Thời điểm chấm dứt nghĩa vụ Toàn bộ mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các bên được coi là chấm dứt tại thời điểm mà các bên đã thỏa thuận xong việc không thực hiện nghĩa vụ. Được chấm dứt tại thời điểm khi người có quyền đã miễn việc thực hiện nghĩa vụ đó.
Ví dụ Anh A thuê anh B xây nhà tắm, sau khi anh B xây được 1 tuần, anh A không hài lòng với cách làm việc của anh B nên đã thỏa thuận với anh B về thôi để anh B tiếp tục xây nhà tắm nữa. Anh A thanh toán tiền cho anh B và thuê thợ mới. Anh A cho anh B mược xe máy của mình. Nhưng trong quá trình sử dụng xe máy, anh B đã làm xe máy bị hỏng. Nhưng anh A vì niệm tình thân thiết giữa hai người nên đã miễn việc sửa xe cho anh B.anh B không cần phải sửa xe cho anh A và cũng không phải trả khoản phí sửa chữa chiếc xe máy.

Bài viết cùng chủ đề Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ:

Phân biệt nghĩa vụ liên đới và nghĩa vụ riêng rẽ, cho ví dụ

Phân biệt nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận và miễn thực hiện nghĩa vụ. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *