Phân tích mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại

Quy định pháp luật về ủy quyền lại

Quy định tại Điều 564 Bộ luật dân sự

Điều 564. Ủy quyền lại

1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:

a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;

b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.

2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Phân tích mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại
Phân tích mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại

Các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại

Một – Bên được ủy quyền

Hai – Bên ủy quyền

Ba – Người khác (người thứ 3)

Quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại

Giữa bên được quỷ quyền và bên ủy quyền:

Bên ủy quyền có quyền quyết định đồng ý hoặc từ chối việc ủy quyền lại của bên được ủy quyền. Bên được ủy quyền phải thực hiện theo sự quyết định của bên ủy quyền.

Trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được. Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại theo phạm vi mà mình đã được bên ủy quyền ủy quyền trước đó và Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Giữa bên được ủy quyền lại và bên ủy quyền ban đầu:

Bên được ủy quyền lại có nghĩa vụ giống như bên ủy quyền lại về nội dung và phạm vi.

Bài viết cùng chủ đề Mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại:

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng gửi giữ tài sản

Phân tích các đặc điểm pháp lí của hợp đồng gia công

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ ủy quyền lại . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *